Przejdź do treści
o nas

Z hałasem do Sejmu

Podjęcie skutecznej walki z hałasem to jeden z sześciu postulatów ujętych w dokumencie Miejska Agenda Parlamentarna 23’ (MAP 23’), który przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich z kraju złożyli na ręce przedstawicieli komitetów wyborczych. Stanowi on społeczny drogowskaz odnośnie do najważniejszych kwestii związanych ze środowiskiem, którymi politycy powinni się zająć jak najpilniej.

fot. Stan Baranski

Miejska Agenda Parlamentarna to inicjatywa, która zrodziła się we wrześniu 2022 roku w Krakowie podczas zjazdu ruchów miejskich. Spotkania i wymiana doświadczeń pozwoliły na sformułowanie wniosków co do potrzeby działania w sprawie problemów, które przerastają możliwości gmin miejskich i wymagają działania na poziomie ogólnopolskim. Uczestnicy MAP przygotowali więc listę problemów z sześciu zakresów tematycznych, których rozwiązanie wymaga ścisłej współpracy administracji rządowej, parlamentu i samorządów.

Ponieważ w niektórych przypadkach rozwiązanie problemów wymaga nowelizacji lub tworzenia nowego prawa, członkowie MAP przygotowali materiały dla parlamentarzystów, które przedstawili 3 października 2023 roku na konferencji prasowej pod Sejmem.
– MAP’23 to sto rozwiązań dla miast, które sprawią, że w miastach będzie się żyło lepiej – powiedział otwierając to spotkanie Maciej Fijak, koordynator projektu ze Stowarzyszenia Akcja Ratunkowa dla Krakowa. – Przygotowaliśmy dla kandydatów do parlamentu, dla polityków, sto rozwiązań, które mogą przyczynić się do lepszego życia w miastach – dodał.

Zwrócił też uwagę na fakt, że przedstawiciele organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich, na przestrzeni wielu miesięcy, opracowali pakiet ponad 100 rozwiązań, które sprawią, że w miastach będzie żyło się po prostu lepiej.
– Mówimy dziś o sprawach, które dotyczą 3 na 5 obywatelek i obywateli. To kompleksowy zestaw zmian, dzięki którym będzie żyło się także zdrowiej, przyjemniej, łatwiej i bezpieczniej. To sto propozycji zmian na lepsze. MAP 23’ to drogowskaz miejski dla posłów i posłanek kolejnej kadencji Sejmu. Działamy z mieszkańcami i na rzecz mieszkańców od lat. Rozmawiamy w Internecie i na ulicy. Te tematy się przejawiają i coraz więcej ludzi jest ich świadomych – mówił Maciej Fijak.

fot. Stan Baranski

Miejska Agenda Parlamentarna ’23 to sześć głównych obszarów wymagających zmian: zielono-błękitna infrastruktura i klimat, mieszkalnictwo, przestrzeń miejska, mobilność, sprawny samorząd i hałas w miastach. W kwestii hałasu za szczególnie ważne autorzy dokumentu uważają zwiększanie świadomości decydentek i decydentów oraz obywatelek i obywateli, dotyczących wpływu hałasu na życie człowieka i zwierząt oraz na systemowe ograniczanie hałasu transportowego, który w miastach jest szczególnie dotkliwy.
– Chcemy wywrzeć oddolny napór na władze, instytucje i służby, aby pilnowały przestrzegania przepisów i traktowały problem hałasu poważnie – mówi Maciej Fijak. Okres przedwyborczy to szczególnie dobry moment na takie działanie, ponieważ potencjalni parlamentarzyści mogą odnieść się do wyszczególnionych postulatów, zadeklarować ich realizację lub chociaż zainicjować szerszą społeczną dyskusję o tych najważniejszych sprawach miejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *